Miljöpolicy 

Alu Rehab följer alla lagliga miljökrav och alla delar i organisationen strävar efter att skydda miljön. Detta innefattar kontroll av råvaror, produktionsprocesser och energiförbrukning.

Alu Rehab AS är medlem i FTI registret och "Gröna punkten". Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 13485 och vi arbetar efter riktlinjerna i ISO14001. Ledningen i Alu Rehab har som målsättning att presentera våra produkter på ett energieffektivt sätt, med låg risk för skador på vår omgivning

Vi vill:

 • Tillmötesgå samhällets och kundernas efterfrågan på produkter med liten miljöpåverkan.
 • Verkställa löpande miljömässiga avhandlingar med verksamhetens leverantörer. Att de uppfyller gällande miljömässigt förhållande för att leverera produkter och för utveckling av nya produkter.
 • Inhämta värderingar av produkternas miljöpåverkning i livscykeln med produktutveckling/produktanpassningar. Att diskutera med verksamhetens leverantörer hur vi kan minimera miljöbelastningen från ”vagga till grav”.
 • Påverka verksamhetens leverantörer till att i störta möjligaste mån vara miljömedvetna. De ska motivera och om möjligt försäkra att de uppfyller verksamhetens miljökrav.
 • Sträva efter att minimera förbrukandet av emballage.
 • Reducera avfallsmängden i hela verksamheten, inkluderat insamling av material som kan återanvändas (papp, papper, bläckpatroner mm).
 • Mana oss att regelbundet genomgå de miljömässiga effekterna av verksamhetens aktiviteter och säkra löpande förbättringar av verksamhetens miljöförhållande bl.a. genom löpande revisioner av verksamhetens miljömål.
 • Säkra medarbetarnas fortsatta motivation och ansvarskänsla till att medverka inom miljöområdet. Detta genom dialog, utbildning och information om aktiviteter och uppnådda resultat.
 • Föra en öppen och utåtriktad informationspolitik såväl internt som externt om miljöförhållande som gäller verksamhetens aktiviteter och produkter.
 • Att aktualisera verksamhetens omfattning kring miljön och även förhållande som relaterar till verksamhetens leverantörer.
 • Förplikta oss till att följa gällande miljölagstiftning och löpande hålla oss ajour med ny lagstiftning.
 • Lokalisera nödvändiga resurser, bl. a. hur många medarbetartimmar det krävs för att implementera och vidhålla ett miljöledningssystem.
 • I samarbete med leverantörerna eftersträva att produkterna genom utveckling är lätta att reparera och flexibla.


Kundservice: Tel 08 6500037 - Fax: 08 6500047 | info@My-Netti.com
Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry