Alu Rehab Koncernen 

Alu Rehab ApS är ett företag i den norska koncernen Alu Rehab AS. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Stavanger Norge. Koncernen har verksamhet i Sverige, Frankrike, Tyskland, Danmark och Kina. Alu Rehab sysselsätter cirka 70 medarbetare. I Ry på Jylland har företaget sitt europeiska logistikcentrum med kundservice och ekonomiavdelning
Kundservice: Tel 08 6500037 - Fax: 08 6500047 | info@My-Netti.com
Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry