Tips för att förebygga trycksår

TRYCKSÅR:

Trycksår är ett smärtsamt tillstånd som många människor lider av varje år, framförallt den äldre delen av befolkningen. Anledningen till detta är bland annat en nedsättning av rörelseförmågan. Rullstolsanvändare är extra drabbade. Faktorerna som orsakar trycksår kan delas in i inre och yttre faktorer. Ofta är det dock kombinationer som orsakar trycksåret. Genom ökad uppmärksamhet på det här området hoppas vi kunna minska antalet trycksår.

Trycksår kan uppträda på alla kroppsdelar men en del punkter är mera utsatta än andra. Områden med låg fettvävnad mellan skelett och hud är extra utsatta. Erfarenhet visar att följande områden är extra utsatta för trycksår:  
 • Sittben
 • Höftens utsida
 • Korsben
 • Svansben
 • Hälar
 • Bakhuvud och öron
 • Skulderblad
 • Armbåge

Tryckfördelning

För att reducera trycket och förebygga trycksår måste trycket på de utsatta områdena minskas. Hos rullstolsanvändare är framförallt sittbenet utsatt.

Tyngdpunkter

 • Fördelning av vikten över ett så stort område som möjligt
 • Omfattande avlastning av exponerade områden – i synnerhet sittbenet
 • Reducering av snedställningar
Det är mycket viktigt att brukaren sjunker ner i dynan. Den måste därför ha en viss mjukhet och tjocklek så att sittbenen kan sjunka ner och alltid ha avlastande material under sig. Med anledning av detta är alla våra dynor minst 8 cm höga och besitter en hög bärförmåga.

Värme/fuktighet

Risken för trycksår sänks när man försöker skapa normala temperatur- och fuktighetsvillkor på brukarens hud (mikromiljökontroll). Eftersom passiva brukare inte kan genomföra några betydande positionsändringar är det mycket viktigt att material med kroppskontakt kan andas. Vid ökad ventilation behåller huden sin elasticitet och motståndskraft och brukaren kan sitta torrt och behagligt.

EPUAP (European Pressure Ulcers Advisory Panel) undersökningar kommer fram till slutsatsen att hudegenskaperna bibehålls bäst i 28-32 °C. Redan vid 35 °C försvagas hudens motståndskraft vid påverkan, som av tryck, och risken för trycksår ökar.

Tyngdpunkter

 • Inkontinens – inkontinensskydd är ofta inte andningsaktiva och lagrar värme och fukt.
 • Yttre överdrag – använd andningsaktiva material
 • Kläder – använd inte bomull eftersom det inte är speciellt andningsaktivet.
 • Variera sittposition
I våra produkter Temp °C och ClimaTherm förbättrades mikromiljö-egenskaperna genom tillsättning av PCM (Phase Change Material) för temperaturstabilisering på ytan. Detta förebygger temperaturökningar som försvagar huden och den underliggande vävnadens motståndskraft och elastiska egenskaper.

Förändring av sittpositionen

Trycksår kan utvecklas på 1-2 timmar. Därför måste brukare som riskerar att få trycksår ändra sin sittställning ofta. Om de inte kan göra det själva, eller inte själva säger att de vill detta, så måste anhöriga och vårdpersonal ändra brukarens position.
Det är viktigt att bekanta sig med hjälpmedlen och stolen för att kunna använda dem aktivt för reducering och förändring av trycket.

Kurser och seminarier:

Våra kompetenta arbetsterapeuter och sjukgymnaster håller kurser och seminarier på teman som rullstol, sittposition, trycksår o.s.v.
Vi hjälper gärna till med mer information om våra kurser och seminarier.


Förhindrar trycksår med tillförlitliga data >>>
Kundservice: Tel 08 6500037 - Fax: 08 6500047 | info@My-Netti.com
Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry