OPTIMAL SITTKOMFORT

Använd gärna de 7 universella principerna från Alu Rehab för bedömningen av den optimala sittkomforten. De 7 principerna är nödvändiga beståndsdelar för en bra sittposition. Om bara en enda av principerna ignoreras skapas potentiella problem för brukaren. Tänk därför på följande:

1) STABILITET FÖR BÄCKENET

 • Tillsamman med dynan måste basen för sittenheten garantera stabiliteten för bäckenet.
 • ing på sidorna och framför tuberositas ischii (sittbensknölen) är mycket viktigt.
 • Med tillbehör som komfortdyna, abduktionssele och abduktionskloss kan stabiliteten förbättras.

 

2)TRYCKFÖRDELNING OCH MIKROMILJÖ

 • En tryckfördelning uppnås när vikten fördelas på en så stor yta som möjligt, utan kompromisser när det gäller stabiliteten.
 • Ett andningsaktivt utvändigt överdrag och ett temperaturutjämnande material säkrar en bra mikromiljö samt stärkningen av huden och motståndsförmågan hos den underliggande vävnaden mot yttre påverkan för att förebygga trycksår.

3)LÄNDSTÖD

 • Det är viktigt att rullstolens rygg ger tillräckligt med utrymme för baken så att länden får rätt stöd.
 • Flexibilitet i höjd och djup är viktigt eftersom ländryggsformen varierar från person till person.
 • Stödet måste appliceras vid övre korsbenet (Sacrum). Detta uppnås genom dynans form och remsystemet i ryggstödet.

4) SIDOSTÖD

 • En nedsatt kroppsstabilitet kräver ett större och stabilare sidostöd.
 • För mycket stöd inverkar dock hämmande på brukaren.
 • Bäckenet måste vara stabilt om sidostöden ska fungera optimalt.

5) Fotstöd

 • Fotstödens höjd och placering har direkt inverkan på sittposition och tryckfördelning.
 • Benstöden måste absolut vara inställbara för att säkra överkroppens stabilitet.

6) STöD FöR ARMARNA

 • Över tid blir musklerna i ryggraden trötta. Optimalt anpassade armstöd hjälper brukaren att sätta sig upp och att behålla sittposition och jämnvikt.

7) VARIATION

 •  Att sitta i samma ställning under lång tid är väldigt ansträngande för kroppen. Risken att användaren sjunker ihop i en olämplig position ökar.

 • Rullstolen måste göra det möjligt för brukaren att variera sin position för att avlasta muskelgrupperna och fördela trycket.

 • Om lutningsfunktionen används är det viktigt med ett funktionellt huvudstöd som är korrekt inställt i höjd, lutning och djup. Det förebygger olämpliga sittpositioner.

 • Korrekt val av sittsystem och tillbehör förhindrar att brukaren med tiden t.ex. glider framåt eller faller framåt.Kundservice: Tel 08 6500037 - Fax: 08 6500047 | info@My-Netti.com
Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry